Een groene wereld, daar streven wij naar.

Wij van Green-Men willen Nederland groen maken, zodat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en daarbij de CO2 uitstoot verminderen. En wij hebben uw hulp daarbij nodig!

Wij ondersteunen klanten in het efficiënter inrichten van energiehuishouding en gaan op zoek naar alternatieve concepten. Essentieel hierbij is het inzicht in verbruik. Hierdoor kan verspilling worden opgespoord en tegengegaan. De beste besparing is namelijk nog altijd te realiseren door minder energie te verbruiken. Ook wordt hierdoor inzichtelijk hoe en welke duurzame productiemiddelen kunnen worden ingezet. Hierbij wordt tevens naar subsidiemogelijkheden gekeken, om de investering nog aantrekkelijker te maken. En daar waar verduurzaming niet rendabel of wenselijk is, begeleiden we bij de inkoop van energie.

Toch is elk bedrijf of huishouding weer anders. De oplossingen voor de inzet van duurzame energie zijn verschillend. Dit vraagt om een goed concept wat resulteert in een advies op maat. Een planmatige aanpak waarbij uw specifieke mogelijkheden in kaart worden gebracht.

Zelf investeren in de zon

U investeert met uw bedrijf met eigen geld in zonnepanelen. De opgewekte energie is voor eigen gebruik. Door de opbrengsten van de opgewekte energie en eventueel de toegekende SDE+ regeling verdient u uw investering terug. Uw energieverbruik is duurzaam en mogelijk maakt uw pand een labelsprong.

Lease de zon

Anderen investeren voor uw bedrijf in zonnepanelen en u sluit een leasecontract af. De opgewekte energie is voor eigen gebruik. De energiebesparing is echter groter dan uw leasebedrag, waardoor u gelijk bespaart op uw energiekosten. Uw energieverbruik is duurzaam en mogelijk maakt uw pand een labelsprong.

Deel de zon (postcoderoos)

U verhuurt uw dak. Anderen investeren via een postcoderoos in de opwekking van duurzame energie. Zij gebruiken deze energie voor eigen gebruik en maken hiermee een mooi rendement. Hierdoor stelt u anderen in staat om duurzame energie op te wekken en het levert u nog geld op ook!

Follow us

Locatie Groningen

Stavangerweg 41-31
9723JC Groningen
050 - 210 01 30

Locatie Leusden

Wim Vrijhoefstraat 15
3832 LE Leusden
033 - 760 01 11

2019 Green Men - Alle rechten voorbehouden - Website ontwikkeld door Interly